Η πεζοδρόμηση της οδού Αγνώστου Στρατιώτη, ο καθορισμός της οδού Τοσίτσα ως οδού ήπιας κυκλοφορίας και άλλα κυκλοφοριακά μέτρα ενέκρινε τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Πιο ειδικά τα κυκλοφοριακά μέτρα τα οποία πρότεινε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχουν ως εξής:

Η οδός Αγνώστου Στρατιώτη πεζοδρομείται μεταξύ των οδών Ολύμπου και Αγίου Δημητρίου.

Στο πλαίσιο της πεζοδρόμησης της οδού Αγνώστου Στρατιώτη αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,5 μέτρων από την οποία θα επιτρέπεται η διέλευση αποκλειστικά των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, των οχημάτων τροφοδοσίας και όσων διαθέτουν χώρο στάθμευσης σε ακίνητα με πρόσωπο αποκλειστικά στον πεζόδρομο. Επιπλέον η ανάπλαση και πεζοδρόμηση της οδού, θα προγραμματισθεί για να μελετηθεί και κατασκευαστεί από τις αρμόδιες αντίστοιχα υπηρεσίες του Δήμου, μετά την Κανονιστική Απόφαση ορισμού της.

Σχετικά με την μετατροπή της οδού Τοσίτσα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, επίσης προβλέπει την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των περιττών οικοδομικών αριθμών.

Πάντως, η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εγκρίθηκε απόψε από το δημοτικό συμβούλιο προβλέπει τη διατήρηση των δύο θέσεων για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, στην πλευρά των περιττών οικοδομικών αριθμών, σε εσοχή, μπροστά στην είσοδο της αγοράς «Μπιτ Παζάρ» και τη δημιουργία μίας επιπλέον θέσης για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, στην πλευρά των άρτιων οικοδομικών αριθμών.

Η τελική διαμόρφωση της οδού Τοσίτσα σε «οδό ήπιας κυκλοφορίας», θα μελετηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, μετά την Κανονιστική Απόφαση ορισμού της, ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσ��ις που εγκρίθηκαν αφορούν την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης στις οδούς Πυλαίας και Επιδαύρου (εγκρίθηκε η άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης στο τμήμα της οδού Πυλαίας από την οδό Ναυπλίου έως τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (λίγο πριν την οδό Φιλήντα Μένου) και επίσης και στο τμήμα της οδού Επιδαύρου από την οδό Ανδρ. Χανδρινού έως την οδό Αμφιπόλεως) και περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Αλ.Παπαδοπούλου μεταξύ των οδών Επαμεινώνδα και Αντιγόνης (εγκρίθηκε η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και η κατάληψη οδοστρώματος από φορτηγά οχήματα στο τμήμα της οδού Αλ. Παπαδοπούλου μεταξύ των οδών Επαμεινώνδα και Αντιγόνης. Θα ισχύσει από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών νεοανεγειρόμενης οικοδομής (Αριάδνης 3), όπου θα εκτε��είται αποδεδειγμένα οικοδομικό έργο).