Τεντωμένα είναι τα νεύρα των δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, καθώς όπως υποστηρίζουν υπάρχει αναξιοκρατία σε ότι αφορά τη μοριοδότηση ανάμεσα σε αυτούς που διορίστηκαν το 2004 και σε αυτούς που διορίστηκαν το 2010.

Η διαδικασία πρόσληψης μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να ήταν παρεμφερής, αλλά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έκρινε ότι όσοι διορίστηκαν το 2010 πριμοδοτούνται με 20 μόρια γιατί είχαν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΑΣΕΠ, ενώ όσοι μπήκαν στο σώμα από το 2004 έως το 2009 και είχαν δικαίωμα ένστασης στην Περιφέρεια παίρνουν αντίστοιχα 0 μόρια.

Τα ευτράπελα δεν σταματούν εδώ αφού υπάλληλοι με βαθμό απολυτηρίου 11 και χωρίς να γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα προηγούνται αυτών με βαθμό απολυτηρίου 20 και 2 ξένων γλωσσών.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Υπάλληλος ΔΕ 2004 Υπάλληλος ΔΕ 2010
Απολυτήριο λυκείου 19 11,6
Μεταλυκειακές σπουδές (π.χ. ΙΕΚ) ΝΑΙ ΌΧΙ
1η γλώσσα Άριστα Καλά
2η γλώσσα Καλά -
Έτη υπηρεσίας 10 4
ΜΟ εκθέσεων αξιολόγησης 9 8

Σύνολο Μορίων 38,5 38,6