Με καθυστέρηση που υπερβαίνει τον έναν μήνα πληρώνονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις καταβάλει κάθε μήνα τη μισθοδοσία των εργαζομένων της, ενώ το 50% των επιχειρήσεων δεν καταβάλει κανονικά τους μισθούς στο απασχολούμενο προσωπικό.

Συνολικά, μονάχα τέσσερις στους 10 εργαζομένους λαμβάνουν το μισθό τους χωρίς καθυστέρηση.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, υπάρχει σύμβαση που κατατέθηκε πρόσφατα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εργασίας, με την οποία οι εργαζόμενοι συμφώνησαν να τους καταβάλλεται η αμοιβή τους ανά τρίμηνο και όχι μηνιαίως.

Εν τ�� μεταξύ, ευρεία είναι η έκταση των ψευδώς δηλωθέντων, όπως «βλέπουν» οι Επιθεωρητές Εργασίας πίσω από τη μεγάλη αύξηση των μεγεθών της μερικής απασχόλησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό «κρύβει» μισθωτούς που εργάζονται μεν επί οκτώ ώρες αλλά δηλώνονται για τέσσερις ή πέντε ώρες με το 50% του μισθού.