​Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το ανανεωμένο Erasmus+ αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται αρχές Ιανουαρίου και θα έχει διάρκεια έως το 2020.

Με το νέο αυτό πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 14,7 δισ. ευρώ - 40% υψηλότερο από τα σημερινά δεδομένα -, περισσότερα από 4 εκατ. νέοι θα λάβουν υποτροφίες για σπουδές, εργασία ή ακόμη και εθελοντική δράση στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται δύο εκατ. φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και 650.000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 2007-2013 συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus 2.704.000 δικαιούχοι.

Πρώτη φορά, πάντως, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενισχύοντας τις δεξιότητες των ��ικαιούχων.

Άλλωστε, αρχίζει να υλοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία πάνω από 6 εκατ. νέοι Ευρωπαίοι είναι εκτός αγοράς εργασίας, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας ξεπερνούν τα 2 εκατ. καθώς, όπως υποστηρίζουν οι εργοδότες, δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένο στις ανάγκες της επιχείρησής τους προσωπικό.

Παράλληλα, το Erasmus+ θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους φοιτητές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό - σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια - να κάνουν χρήση ενός νέου προγράμματος εγγυήσεων δανείων που θα το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στην Ελλάδα, ο φορέας που έχει αναλάβει να συντονίσει το Erasmus+ είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).