Σε έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ συζητήθηκαν, παρουσία διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, οι θέσεις του υπουργείου Παιδείας για το θέμα της διαθεσιμότητας.

Ο πρύτανης, Ι. Μυλόπουλος, προέβη σε ενημέρωση για τις προτάσεις του υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, θα υπάρχει δυνατότητα «η όποια υποστελέχωση βασικών λειτουργιών προκύψει» με την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των ιδρυμάτων και την «κατάρτιση και έγκριση του Οργανισμού» τους να αντιμετωπιστεί μέσω της δια-ιδρυματικής κινητικότητας υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.

Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους που είναι σε διαθεσιμότητα και έχουν τα προσόντα να τοποθετηθούν σε θέσεις εργαστηριακού προσωπικού. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι ενστάσεις για αποκατάσταση ανακριβειών κατά την απογραφή τους.

Kατά τη συζήτηση επίσης εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το εάν το ΑΠΘ μπορεί να λειτουργήσει μετά τη διαθεσιμότητα, καθώς και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε διάφορους τομείς, όπως οι γραμματείες και οι ορκωμοσίες.

Υπάλληλος του τεχνικού κλιμακίου προειδοποίησε για τον κίνδυνο άμεσης διακοπής της θέρμανσης των κτιρίων καθώς «από τους δεκαοκτώ μονίμους υπαλλήλους του κλιμακίου εξαιρείται της διαθεσιμότητας μόνο ένας».

Οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι φοιτητές αποχώρησαν και τα μέλη της συγκλήτου συνεδριάζουν για να εκδώσουν σχετικό ψήφισμ��.