«Ο Πέτρος Κωστόπουλος παρουσιάστηκε αυθορμήτως για χρέη στο Δημόσιο και το ΙΚΑ» σημείωσε στην κάμερα του «Μελέτησέ το» η δικηγόρος του προσθέτοντας πως «Έχει πουλήσει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και δύο σπίτια για να ξεχρεώσει. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 οπότε και έγινε το συμβόλαιο πληρώθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ οφειλές στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς. Έκτοτε υπάρχουν κάποια υπόλοιπα οφειλών, η εταιρεία βρισκόταν σε παύση πληρωμών και αργότερα σε πτώχευση. Αυτές οι οφειλές είναι εκχωρήσεις μισθωμάτων εκ μέρ��υς ιδιοκτητών, μισθωμένων εκ μέρους της ΙΜΑΚΟ ακινήτων.»

Έπειτα τόνισε πως σε ότι αφορά τα χρέη προς το ΙΚΑ «είναι για χρονικό διάστημα μετά την παύση πληρωμών η μετά το κλείσιμο της ΙΜΑΚΟ. Έτσι η οφειλή ουσιαστικά δεν υπάρχει. Υπάρχει τυπικά.»

Τέλος τόνισε «Δεν υπάρχει δόλος αλλά ουσιαστική και νομική αδυναμία κάθε πληρωμής μετά την πτώχευση. Εργάζεται σκληρά ο Πέτρος Κωστόπουλος. Θα πάρουμε αναβολή και θα ακολουθήσει η οδός της εκδίκασης ενός πλημμελήματος. Δεν είναι ευχάριστο αλλά είναι δυνατός και θα τα καταφέρει.»