Να ακυρωθεί η κατάργηση της δημοτικής αστ��νομίας στο Δήμο της Αθήνας και κατ΄ επέκταση στους δήμους όλης της χώρας, ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας εννέα πρώην υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομία της πρωτεύουσας.

Η κατάργηση αποφασίστηκε από την κυβέρνηση στα πλαίσια των αναγκών για εκπλήρωση των αποχωρήσεων από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και υλοποιήθηκε με απόφαση του Δήμου Αθηναίων στις 23/9/2013 με την οποία καταργήθηκαν 897 οργανικές θέσεις στην Δημοτική Αστυνομία.

Όπως υποστηρίζουν, η απόφαση είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αρχή της μονιμότητας των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων κλπ.

Θεωρούν, μάλιστα, πώς πρόκειται για αυθαίρετη παρέμβαση του ��ομοθέτη στις οργανωτικές δομές των ΟΤΑ, χωρίς να έχει ζητηθεί γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.