Ομάδα Εργασίας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πολίτη και με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης σε θέματα καθημερινότητας με την γραφειοκρατία, συνέστησε -σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής- ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ως πρώτη δράση της κατεύθυνσης αυτής είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και αερίων καυσίμων.

Για το σκοπό αυτό συνεκλήθη στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων ευρεία σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και τεχνικούς συμβούλους των Ομοσπονδιών προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την απλούστευση των διαδικασιών.

Ανάλογες δράσεις θα ακολουθήσουν σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του Υφυπουργού Μεταφορών με σκοπό την εύκολη πρόσβαση του πολίτη στις Υπηρεσίες και την διεκπεραίωση των υποθέσεων του με αμεσότητα και διαφάνεια.