Σε καθολική ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των εγγράφων στο Δημόσιο, προχωρά, υλοποιώντας σχετική εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ξεκινώντας από τις υπηρεσίες του ίδιου του υπουργείου.

Ετσι συγκροτήθηκε 12μελής ομάδα εργασίας, με στόχο την οργάνωση των διαδικασιών για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την υποστήριξη εφαρμογών λειτουργίας των ψηφιακών υπογραφών, τη διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και την παροχή αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Ομάδα Εργασίας θα εκτελεί το έργο της εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύο��σες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.