Δικαιώθηκαν και επέστρεψαν στην υπηρεσία τους δύο επίορκοι υπάλληλοι του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Οι δυο υπάλληλοι είχαν τεθεί σε αργία μετά από μήνυση συναδέλφου τους για χρηματισμό όμως το δικαστήριο τους έκρινε αθώους και επέστρεψαν στα πόστα τους.