πρώτη ανάρτηση: 14-11-2013, 00:44

Ο κάτοχος ενός χρυσού iPhone 5S αποφάσισε να υποβάλει τη συσκευή του στη δοκιμασία της φωτιάς αλλά και… του σφυριού.

Ο ίδιος στον τίτλο του σχετικού βίντεο μιλάει για «τεστ», ενώ είναι φανερό πως περισσότερο με τρόπο σίγουρης καταστροφής έχουμε να κάνουμε.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, η συσκευή αρχικά ��εριλούζεται με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια μπαίνει φωτιά.

Αφού σβήσει η φωτιά, η ορατή καταστροφή δεν είναι όσο μεγάλη θα περίμενε κανείς.

Δείτε το βίντεο…