​Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκομείων:

1η ΥΠΕ

illi.jpg

gjegj.jpg

2η ΥΠΕ

yukyk.jpg

3η ΥΠΕ
liuil.jpg
6Η ΥΠΕ

hjkhfk.jpg
7η ΥΠΕ
7777.jpg