Επτά στους δέκα νέους προτιμούν επιστροφή στο χωριό αλλά με όρους…

Ζητούν παροχή δωρεάν συμβουλευτικής μετεγκατάστασης και δυνατότητα άσκησης δραστηριότητας στην ύπαιθρο 86,5% και 91,1% αντίστοιχα και ακολουθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, διευκόλυνση δανεισμού χωρίς αυστηρά κριτήρια για άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία καπαresearch και το διαδικτυακό κανάλι ka-business οι νέοι επίσης θέλουν να μείνουν στη χώρα για να προσφέρουν. Ωστόσο ζητούν αλλαγή νοοτροπίας συνολικά.

Νέοι και Άνεργοι εκτιμούν πως για να μειωθεί η ανεργία κάτω του 10% που ήταν και πριν από την κρίση, πρέπει να δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, κίνητρα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και κίνητρα για προσλήψεις σε επιχειρήσεις.

Επιπλέον ένα ποσοστό 64,4% (συνολικά του δείγματος) εκτιμά πως εάν επιστρέψουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον τόπο καταγωγής τους αυτό θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας ενώ δεν είναι ένθερμοι στο να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό αλλά και στο να γίνουν προσλήψεις στους δήμους και στο δημόσιο.

Σε ό, τι αφορά στην γνώμη τους, για το πόσο έχει πληγεί η Γεωργία από την οικονομική κρίση εκτιμούν «ΠΟΛΥ» κατά 22%.

Εντωμεταξύ, μπορεί η ενασχόληση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα να αποτελεί διέξοδο στην κρίση και στο θέμα της απασχόλησης ωστόσο οι Νέοι και οι Άνεργοι κρίνουν αρνητικά την αγροτική πολιτική της ΕΕ σήμερα κατά 71,6% και 72% αντίστοιχα. Μόλις το 22,5% και 23,5% αντίστοιχα τη κρίνουν θετικά.

Τέλος, το σύνολο του δείγματος της έρευνας βλέπει θετικά την απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων στην ανάπτυξη του τουρισμού των πόλεων σε ποσοστό 75% και όλων των υπηρεσιών που δημιουργεί αυτή η προοπτική.