​​Κοινοποιήθηκε στον Δήμο Τρικκαίων έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως αποκαλύπτει το trikalanews.gr στο έγγραφο αναφέρεται πως υπάλληλοι του Δημαρχείου ή των ΝΠΔΔ του Δήμου, τίθενται σε αυτόματη αργία αν δεν τηρούν το ωράριο εργασίας τους, όπως και ο Προϊστάμενος τους που είναι αρμόδιος να τηρείται το ωράριο λειτουργίας των υφισταμένων τους υπαλλήλων.

Το Υπουργείο, ζητά αυστηρή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και από τον Δήμο να τοποθετήσει σε όλες τις Υπηρεσίες του ηλεκτρονικό - ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης για τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.