Την περασμένη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου σταμάτησε να λειτουργεί, λόγω βλάβης, και ο δεύτερος αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου της Αθήνας "Ευαγγελισμός", με αποτέλεσμα οι ασθενείς του ιδρύματος να εξυπηρετούνται ακόμη και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου από τον αξονικό τομογράφο του Γενικού Κρατικού Αθήνας!

Όπως καταγγέλλει η πενταμελής επιτροπή ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου, ο «Ευαγγελισμός» διαθέτει δύο αξονικούς τομογράφους: έναν πεπαλαιωμένο που εδώ και καιρό δεν λειτουργεί και θέλει αντικατάσταση και έναν πιο σύγχρονο 16 τομών, που από την περασμένη Παρασκευή σταμάτησε να λειτουργεί.

Η επιτροπή, με αφορμή την καταγγελία της, ρωτά το υπουργείο Υγείας πού είναι ο αξονικός «που μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ θα ερχόταν εδώ και μήνες στα επείγοντα», καθώς και γιατί «προγραμματίζουν να λειτουργήσουν ιδιωτικό αξονικό μέσα στον "Ευαγγελισμό" και με βάση την εμπειρία του παλιού αξονικού που ανήκε πάλι σε ιδιώτη θα χρεώνεται το ασφαλιστικό ταμείο για να θησαυρίζει ο προμηθευτής».

Ρωτά επίσης το υπουργείο Υγείας αν υπολόγισε «στα τόσα χρόνια με τον ένα αξονικό να δουλεύει πόσες αξονικές έγιναν στον ιδιωτικό τομέα, επειδή δεν τις προλαβαίνει ο "Ευαγγελισμός"»

Η πενταμελής επιτροπής της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά υπογραμμίζει την ανάγκη άμε��ης ριζικής λύσης του προβλήματος με την προμήθεια σύγχρονων αξονικών στον Ευαγγελισμό, με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών του νοσοκομείου.

«Η όποια ταλαιπωρία και κίνδυνος για την υγεία των αρρώστων προκύψει από τη μεταφορά τους και την καθυστέρηση για αξονική τομογραφία εκτός "Ευαγγελισμού", βαρύνει αποκλειστικά το υπουργείο Υγείας, την Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του "Ευαγγελισμού"» καταλήγει.