​Πεντάωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» από τις 11:00 έως τις 15:00 σήμερα, Τρίτη!

Οι εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων, δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υ��ηλής ποιότητας, με σύγχρονες υποδομές, στη βάση των κατακτήσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας.