«Τόσο την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όσο και στην παρέλαση της 24ης Μαρτίου θα συμμετέχουν στο εξής όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Αυτό γνωστοποιεί με έγγραφό του προς τους διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων η Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης Αττικής.

Κάθε σχολείο -όπως αναφέρεται- θα εκπροσωπείται από 6 μαθητές, δηλαδή τον σημαιοφόρο και 5 παραστάτες.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕΝ προβαίνουν σε χαιρετισμό προς τα δημόσια πρόσωπα την ώρα της π��ρέλασης.