Τρεις νέες υπηρεσίες έχουν ετοιμαστεί για να υποδεχτούν τους δημοτικούς υπαλλήλους που θα μετακινηθούν. Πρόκειται για την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες για το μεταναστευτικό κώδικα υπηρεσίες ιθαγένειας και τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια των δημοτικών αστυνομικών θα απορροφηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και τα σωφρονιστικά ιδρύματα.