​Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά της διαθεσιμότητας, προσέφυγαν η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου, πέντε εκπαιδευτικοί, καθώς και οκτώ υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ζητούν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καταργήθηκαν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, όπως επίσης καταργήθηκαν και 1.230 θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πολιτικό προσωπικό) στο ΥΕΘΑ και τέθηκαν όλοι σε διαθεσιμότητα.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα είναι αντισυνταγματικές, αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς και την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία.

Στην προσφυγή των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται ακόμη ότι με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις παρέχεται η δυνατότητα στην Πολιτεία «αυθαιρέτως να υπαγάγει μια κατηγορία υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ οι λόγοι περί εξυγίανσης της δημόσιας διοίκησης και την εξασφάλιση της κινητικότητας προβάλλεται προσχηματικά».

«Κύριος και αποκλειστικός σκοπός», σημειώνεται στην προσφυγή, «παραμένει η μείωση του εργασιακού κόστους και η περιστολή των δημοσίων δαπανών σε βάρος των εκπαιδευτικών και των μαθητών».