​Μπορεί ��έχρι τώρα να ξέραμε ότι μπαίνουν απουσίες μόνο στους μαθητές που δεν πηγαίνουν στα σχολεία, φαίνεται όμως ότι αυτό θα συμβαίνει και σε καθηγητές και δασκάλους.

Πλέον ο διευθυντής κάθε σχολείου είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τι ώρα μπαίνουν και τι ώρα φεύγουν τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι καθηγητές, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες για μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών!