Αφήστε τα βιογραφικά και φτιάξτε το… προφίλ σας σε Linkedin, facebook και twitter. Ποιο πιθανό είναι να βρείτε δουλειά έτσι!

Σύμφωνα με έρευνα, το 89% των εταιριών δηλώνουν ότι κάνουν χ��ήση των social media, ενώ το 43% ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιούν πιο ενεργά τα τελευταία 2 χρόνια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας «Οι επιπτώσεις των social media στις πρακτικές HR» από το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Από τις εταιρίες χρησιμοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας: LinkedIn, facebook, εταιρικά blogs, YouTube, Twitter και Yammer.

Πρώτα στη χρήση των social media έρχονται τα τμήματα Marketing, και ακολουθούν τα τμήματα HR.

Μάθετε όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς θα βρείτε δουλειά μέσα από τα social media στο βίντεο.