Εξώδικο προς τον υπουργό Παιδείας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έστειλε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Με την κίνηση τους αυτή διαμαρτύρονται για την «παράνομη μετακίνηση εκπαιδευτικών ως πλεοναζόντων», αλλά και για «τη διάλυση κάθε υποστηρικτικής δομής στην εκπαίδευση».

Οι δάσκαλοι προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν και σε άλλες κινητοποιήσεις, προκειμένου να αναδείξουν τις παράνομες ενέργειες του υπουργείου.