Στους 433 ανέρχονται οι εργαζόμενοι στα δημοτικά ραδιόφωνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, ενώ πρόσφατα κυβερνητικές πηγές τους υπολόγιζαν σε 700, με σκοπό να τους εντάξουν στους υπό απόλυση, μέσω της κινητικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΕΔΕ:

- Οι μόνιμοι είναι 9

- Οι αορίστου χρόνου 321

- Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου 7

- Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου 79.

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι στα δημοτικά ραδιόφωνα έχουν μειωθεί κατά 15% την τελευταία 5ετία, ενώ και το λειτουργικό κόστος κατά 35%.

Στα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Ομως, κατά το δήμαρχο κύριο Μπουτάρη, επίσης υπάρχει σημαντική μείωση και στο προσωπικό και στο κόστος λειτουργίας.