Τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου καθώς και του διοικητικ��ύ του έργου στις 18 και 19 του μήνα αποφάσισε η Σύγκλητος του Ιδρύματος, σε κοινή συνεδρίαση με εκπροσώπους συλλόγων και φορέων του Ιδρύματος αντιδρώντας στο μέτρο της διαθεσιμότητας.

Απευθυνόμενη στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και την κυβέρνηση, η Σύγκλητος εκφράζει την αγωνία της για την επιχειρούμενη αποδυνάμωση των ΑΕΙ μέσω της απομάκρυνσης διοικητικού προσωπικού.

Τελος καθιστά σαφές ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, αλλά αντίθετα υπάρχει ήδη σημαντική έλλειψη προσωπικού με αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος.