Νέες υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές όζοντος, κατέγραψε σήμερα, το Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας.

Οι περιοχές που χτύπησαν κόκκινο, ήταν:

Στο σταθμό Αγία Παρασκευή, στις 14:00, με τιμή 184 μg/m³..

Στο σταθμό Λυκόβρυση, στις 14:00, με τιμή 182 μg/m³.

Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την προφύλαξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού:

Τα άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.

Τα συγκεκριμένα άτομα, καθώς και τα παιδιά,πρέπει να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.

Από το απόγευμα, περιμένουμε σταδιακή μείωση των τιμών όζοντος.

Το όριο ενημέρωσης κοινού είναι το 180 μg/m³ και το όριο συναγερμού το 240 μg/m³.