​Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της ManpowerGroup για το 2013, οι 10 θέσεις στις οποίες αντιμετωπίζουν οι εργοδότες τις μεγαλύτερες δυσκολίες για να τις καλύψουν είναι:

1. Επαγγελματίες Πωλητές

2. Υψηλόβαθμα Στελέχη

3. Τεχνικοί

4. Προσωπικό Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών

5. Εξειδικευμένοι Τεχνίτες

6. Προσωπικό για Λογιστήρια/Οικονομικά Τμήματα

7. Προσωπικό ΙΤ

8. Προσωπικό για Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

9. Διευθυντές Πωλήσεων

10. Μηχανικοί

manpower-thumb-medium.jpg
Σύμφωνα με την έρευνα, λ��μβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ανεργίας, που καταγράφεται στη χώρα μας, το συγκεκριμένο ποσοστό, αυξημένο κατά 14% μονάδες, σε σχέση με πέρυσι και 3% πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καταδεικνύει το συνεχιζόμενο σημαντικό έλλειμμα απαιτούμενης εμπειρίας (60%), επαγγελματικών δεξιοτήτων (25%) και διαθέσιμων υποψηφίων (17%), που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των εργοδοτών.

Η ετήσια έρευνα της ManpowerGroup, με θέμα την έλλειψη ταλέντου, πραγματοποιήθηκε για όγδοη συνεχόμενη χρονιά σε 42 χώρες από όλο τον κόσμο, σε περισσότερους από 38.000 εργοδότες.

Η Ελλάδα συμμετείχε στην έρευνα για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 εργοδοτών από όλους τους τομείς της οικονομίας.