Την Παρασκευή τελειώνουν για τους περισσότερους μαθητές οι αγωνίες και τα άγχη, με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων!

Την Τετάρτη, οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων διαγωνίστηκαν σε τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης: Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).

Για τους περισσότερους υποψήφιους οι εξετάσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή.

Για τους μαθητές, ωστόσο, που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και μέσα στον Ιούνιο.