Άλλη μια σημαντική διάκριση είχε ακόμα ένα πανεπιστήμιο της χώρας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται για το τρέχον έτος μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης, σε 10 από τα 30 θεματικά-επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Κατάταξης QS.

Συγκεκριμένα, το Α.Π.Θ., είναι μεταξύ των 200 κορυφαίων, στα εξής επιστημονικά πεδία: Ιστορία, Επιστήμες της Γης και της Θάλασσας, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Επιστήμες Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στη Νομική, καθώς και στους κλάδους των Μηχανικών (Χημικοί, Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί).

Επίσης, καταγράφεται πολύ σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του Α.Π.Θ. σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Για παράδειγμα το 2012 το Α.Π.Θ. ήταν σε 4 επιστημονικά πεδία μεταξύ των 200 κορυφαίων, ενώ αντίστοιχα το 2011 σε 5. Σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία του Α.Π.Θ. βρέθηκαν μέσα στα κορυφαία 200 Πανεπιστήμια όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα 4 κριτήρια κατάταξης (Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per paper, H-Index Citations).

Ωστόσο, λόγω της μεθόδου συνδυασμού των κριτηρίων, με βάρη (weights) που διαφέρουν ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο, δεν κατόρθωσαν να πετύχουν συνολικό σκορ εντός των 200.