Με απόφαση του υπουργού Παιδείας ο δάσκαλος είχε τεθεί σε οριστική παύση για παράβαση καθήκοντος, από το Μάρτιο του 2012 αλλά με αίτησή του στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητούσε την ακύρωσή της.

Σύμφωνα με το περιφερειακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός αλλοίωνε τα διπλότυπα είσπραξης της Σχολικής Επιτροπής ενώ συστηματικά το 2009 …. «ξεχνούσε» να γράφει στα βιβλία εσόδων-εξόδων διάφορα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιχορηγήσεις του Δήμου, κ.λπ.

Επίσης, «αμελούσε» να αποδίδει εμπρόθεσμα τους π��ρακρατούμενους φόρους και αντί να καταθέτει τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής στο τραπεζικό της λογαριασμό τα … έβαζε στην τσέπη του.