Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά οι φάκελοι των επίορκων υπαλλήλων και υποθέσεις «κοπανατζήδων» που σέρνονται επί 10 έως 15 χρόνια σε πειθαρχικά και δικαστικούς διαδρόμους.

Ο θυρωρός που έλειπε ενάμιση χρόνο από το πόστο του

Επικυρώθηκε η απόλυση του θυρωρού που είχε διατεθεί στη διεύθυνση οικονομικού υπουργείου και έλειπε ενάμιση χρόνο από το πόστο του (!)… δούλευε κυρίως Σαββατοκύριακα και απουσίαζε αδικαιολόγητα σχεδόν ενάμιση χρόνο (το 2002- 03) από την υπηρεσία, γιατί έπρεπε να βοηθάει τη γυναίκα του στο καθαριστήριο που εκείνη διατηρούσε!!!

Το ΣτΕ έκρινε ότι η υπηρεσία δεν ήταν υποχρεωμένη να τον απασχολεί Σαββατοκύριακα και νόμιμα απέρριψε σχετικό αίτημά του.

Δικηγόρος που καθυστερούσε τις δίκες και «φούσκωνε» τα έξοδα

Αντίθετα απολυτέος κρίθηκε δικηγόρος που τιμωρήθηκε επανειλημμένα γιατί εισέπραττε χρήματα από πελάτες χωρίς να παρέχει τις συμφωνημένες υπηρεσίες, καθυσ��ερούσε τις δίκες, «φούσκωνε» τις δαπάνες, αρνούνταν να τους επιστρέψει τα ποσά ζημιώνοντάς τους με καταδολιευτικές ενέργειες που μαρτυρούν οριστική αποξένωση από τις αρχές του λειτουργήματος, ενώ χρησιμοποίησε για έναν χρόνο καθαρίστρια χωρίς να της καταβάλει την παραμικρή αμοιβή...

Μια άλλη περίπτωση και εντελώς διαφορετική είναι εκείνη μιας μάνας δυο παιδιών

Στην περίπτωσή της το ΣτΕ (με ψήφους 4-1) μετέτρεψε σε 6μηνη παύση, με στέρηση αποδοχών, την οριστική παύση που επέβαλε το 2007 το πειθαρχικό συμβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία περίπου 1 έτους το διάστημα 2005-06 και επανειλημμένη άρνηση να εμφανιστεί στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, που της είχε δώσει αναρρωτικές άδειες νωρίτερα για σοβαρά προβλήματα υγείας!!!

Το ΣτΕ, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασής της και την οικογενειακή κατάσταση την κρίσιμη περίοδο, έκρινε ότι δεν πρέπει να απολυθεί.