Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα της ΟΛΜΕ να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της επιστράτευσης.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, η κυβέρνηση ξεκίνησε την επιστράτευση των εκπαιδευτικών με την επίδοση των φύλλων πορείας στους καθηγητές, μετά και από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Πρωθυπουργού.

Εντός της ημέρας αναμένεται να αποσταλούν σε 88.000 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης φύλλα πορείας.