Ποιος δεν έχει ακούσει από τη μητέρα/ σύζυγο/ φίλη να του λέει «αν περάσεις από το σούπερ μάρκετ φέρε λίγο τυρί»; Ε, πλέον, θα ακούτε και το «αν πετύχεις λαϊκή, φέρε μου λίγο τυρί»!

Η ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» ανοίγει ορθάνοικτα το δρόμο για την πώληση τυροκομικών προϊόντων και στις λαϊκές αγορές!

Προϋπόθεση, όπως αναφέρεται στις ρυθμίσεις για το παρεμπόριο, τις λαϊκές αγορές και την ενίσχυση της διαφάνειας, είναι να έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, να φέρουν σήμανση αναγνώρισης, να τηρούν το νόμο όσον αφορά την επισήμανση και να τηρείται η κανονισμός για την υγιεινή των τροφίμων κατά τη μεταφορά και πώληση.

Όπως ξεκαθαρίζεται αυστηρά στο νομοσχέδιο «προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πως αποτελούν απομιμήσεις θα κατάσχονται».