Για πρώτη φορά: Απέλυσαν οριστικά εκπαιδευτικό από το δημόσιο!

Σε οριστική απόλυση από εξάμηνη προσωρινή παύση μετατράπηκε η πειθαρχική ποινή εκπαιδευτικού, ο οποίος απείχε από τα καθήκοντα του για περισσότερο από δύο χρόνια.

Η απόλυσή του υλοποιήθηκε ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε ζητήσει να ακυρωθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που του επέβαλε την 6μηνη προσωρινή παύση.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός παραπέμφθηκε στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, καθώς υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώματα (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα):

1) της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του πάνω από 22 συνεχόμενες ημέρες και

2) της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας. Πράγματι το πρωτοβάθμιο συμβούλιο το έτος 2007 έκρινε ότι ο επίμαχος εκπαιδευτικός υπέπεσε στα αποδιδόμενα σ' αυτόν πειθαρχικά παραπτώματα:

α) της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες μέσα σε ένα έτος και

β) της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας και του επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης.