​Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω κινδύνου κατολίσθησης πραγματοποίεται στην αριστερή λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου στο τμήμα μεταξύ 48,2 και 47,2 χλμ. στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.