Ένας ακόμα επίορκος τέθηκε οριστικά εκτός υπηρεσίας με αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Μόνο που πέρασαν 10 χρόνια για να συμβεί αυτό.

Ο δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εργαζόταν σε υπουργείο το 2003 απουσίαζε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία του για 110 ημέρες.

Το υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο του επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης.

Ο υπάλληλος προσέφυγε στο ΣτΕ επικαλούμενος πρόβλημα υγείας.

Όμως κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ότι ο δημόσιος υπάλληλος υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του και η πειθαρχική ποινή, είναι η οριστική παύση που του επιβλήθηκε.