​Το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή του, αποφάσισε τη δωρεάν σίτιση των Κυπρίων φοιτητών στα εστιατόριά του.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης, πρέπει να υποβάλουν αίτημα, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητούν τη δωρεάν σίτιση, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, καθώς και 2 (δυο) φωτογραφίες, στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15), καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.