Μεγάλη τύχη είχε ένας Γαννιώτης, ο οποίος έπεσε στο ΚΙΝΟ… 50 λεπτά και «έβγαλε» 500.000 ευρώ!!!

Ο άνθρωπος από τα Ιωάννινα είναι πολύ ευτυχισμένος, αφού με το ποσό αυτό άλλαξε ολόκληρη η ζωή του. Στις μέρες μας δεν είναι και λίγα…