Επιπλέον χρήματα θα πληρώνουν από σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για αρκετά φάρμακα, καθώς τίθεται σε ισχύ η νέα λίστα φαρμάκων.

Σύμφωνα με την νέα πρόβλεψη, η αποζημίωση του Ταμείου θα καθορίζεται με βάση την ασφαλιστική τιμή, η οποία έχει υπολογιστεί για κάθε κατηγορία φαρμάκων. Για σκευάσματα μέχρι αυτή την τιμή, ο ασθενής θα πληρώνει την συμμετοχή που είχε μέχρι τώρα.

Όταν όμως τα φάρμακα είναι ακριβότερα τότε θα επιβαρύνεται επιπλέον και με το 50% της διαφοράς.

Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς ποια φάρμακα δεν τους επιβαρύνουν οικονομικά.