Δωρεάν φρούτα και λαχανικά θα μοιράσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 3.522 σχολεία της χώρας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα του υπουργείου, που υλοποιείται μέσω κοινοτικών πόρων, απευθύνεται σε 364.665 μαθητές.

Σκοπός είναι οι μαθητές να εκπαιδευτούν στην υγιεινή διατροφή και οι οικογένειες με ανάγκες αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν βασικά είδη διατροφής.