Με παραίτηση αντέδρασαν στο σχέδιο «Αθηνά» ο πρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισα, Θεοδ. Τσιρίκογλου και ο αντιπρόεδρος Παντ. Υψηλάντης.

Η «κεφαλή» του Ιδρύματος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει την διαφωνία στην κατάργηση και μεταφορά των Τμημάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας στη Χαλκίδα (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας),καθώς και την κατάργηση του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων.

Ο κ. Τσιρίκολγου αναφέρει στην επιστολή του ότι δεν θέλει να συνεισφέρει στην «κατεδάφιση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας, στον ανορθόδοξο σχεδιασμό, στην επικράτηση του παραλόγου, στην κατασπατάληση πόρων εκατομμυρίων ευρώ και στην απογοήτευση και απαξίωση άξιου στελεχιακού δυναμικού του Ιδρύματος», ενώ πρόσθεσε μεταξύ άλλων πώς «πρόκειται για κατάφωρη αδικία σε ένα Ίδρυμα που πρόσφατα αξιολογημένο από ανεξάρτητο διεθνή φορέα κατατάχθηκε παγκοσμίως μέσα στο 10% των καλυτέρων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».