«Φεύγετε, να φεύγουμε» λένε οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσπαθούν να διοριστούν σε σχολεία στην Κύπρο ανέρχονται σε 10.200.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους καταλόγους διοριστέων για το 2013 που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στον κατάλογο είναι από την Ελλάδα! Σημειώνεται ότι πριν από μια πενταετία οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα στον κατάλογο ήταν υποδιπλάσιοι!

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη μέση εκπαίδευση η πλειοψηφία των εξ Ελλάδος είναι φιλόλογοι, ενώ πολλοί από τους υποψηφίους εξ Ελλάδος έχουν ειδικότητα τις ξένες γλώσσες. Ιδιαίτερη έκπληξη, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός πως στον κατάλογο των Ιταλικών οι Έλληνες υποψήφιοι φθάνουν το 62% και είναι περισσότεροι από τους Κυπρίους συναδέλφους τους…!