Καθυστέρησε η χορήγησή του φοιτητικού επιδόματος γιατί αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουν τις αιτήσεις τους οι φοιτητές.

Συγκεκριμένα από εδώ και πέρα οι φοιτητές δεν θα χρειάζεται να τρέχουν στις εφορίες αλλά θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις γραμματείες των σχολών!

Ακόμα θα πρέπει να έχουν και ένα λογ��ριασμό τραπέζης.

Οι γραμματείες με τη σειρά τους θα τα καταθέτουν στις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου τα στοιχεία και από εκεί θα γίνεται η έγκριση του εάν ο δικαιούχος μπορεί να πάρει το επίδομα.