Ως αντισυνταγματικό προσβάλλουν στο ΣτΕ το θέμα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων νέας γενιάς για 30 χρόνια, καθ��ς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, την ρύθμιση αυθαιρέτων («Πράσινο Ταμείο»), κ.λπ.

Το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου μετά από προσφυγή κατοίκων του Αμαρουσίου και άλλων περιοχών που υποστηρίζουν εότιο ο νόμος είναι αντισυνταγματικός καθώς παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, τις συνταγματικές αρχές της ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος βάσει επιστημονικού σχεδιασμού, την συνταγματική αρχή της ισότητας, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, κ.λπ.

Πάντως η μέχρι τώρα νομολογία (παλαιότερες αποφάσεις) του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατά των αυθαιρέτων και ειδικά της νέας γενιάς.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της.