Περισσότεροι από 10.000 φοιτητές αναμένεται να μετεγγραφούν το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, ενώ οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 30.000!

Αρκετοί γονείς αδυνατούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλη περιοχή, καθώς είναι δύσκολο να συντηρούν δύο ή τρία σπίτια.

Καρέ – καρέ τα βήματα της μετεγγραφής

Τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Παιδείας θα καλέσει τους δικαιούχους να καταθέσουν αιτήσεις σε ειδική ιστοσελίδα.

Αμέσως μετά ειδική υπηρεσία θα προχωρήσει στην επαλήθευση των στοιχείων από τους υποψηφίους σχετικά με το ύψος του εισοδήματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν έως και δύο τμήματα, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα, που πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια είναι 7.500 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται για ορισμένες περιπτώσεις αλλά και για υποψηφίους με άνεργους γονείς.

Στόχος του υπουργείου είναι οι φοιτητές να εγγραφούν στα νέα τμήματα έως τις 15 Μαρτίου.

Οι περισσότερες αιτήσεις για μετεγγραφές αναμένεται να γίνουν για τα πανεπιστήμια της Αθήνας. Ωστόσο, το ποσοστό των μετεγγραφών για τις σχολές της πρωτεύουσας δεν θα ξεπεράσει το 10%.