​Αύριο η λαϊκή πηγαίνει έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης!

Οι πωλητές σκοπεύουν να μοιράσουν οπωρολαχανικά σε ανέργους, πολύτεκνους και συνταξιούχους έξω από το υπουργείο!

Με αυτό τον τρόπο σκοπεύουν να ζητήσουν τη μείωση του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Οι πωλητές μεταξύ άλλων ζητούν:

50% μείωση της τιμής στο πετρέλαιο για τα αγροτικά μηχανήματα, μείωση των εισφορών στον ΕΛΓΑ και κατάργηση της υποχρεωτικής δήλωσης καλλιέργειας, μείωση ΦΠΑ από 23% σε 6% στα αγροτικά μηχανήματα και εφόδια, μείωση ΦΠΑ στη διάθεση των αγροτικών προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών και κατάργηση των ταμειακών μηχανών.