Πάνω από 6,8 εκατομμύρια ευρώ είχαν λάβει ως αμοιβή από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών εκατοντάδες πρόσωπα, τα οποία «ξέχασαν» να δηλώσουν τα ποσά στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Όπως διαπίστωσε μετά από έλεγχο του ΣΔΟΕ, από το σύνολο 1.267 δικαιούχων προσώπων, τα οποία ελάμβαναν αμοιβές από τον ΕΛΚΕ, σε 312 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 2.586.452 ευρώ.

Επιπλέον, σε 1.678 περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε γιατρούς από φαρμακευτικές εταιρείες για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, προέκυψε ότι σε 698 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 4.283.290 ευρώ.