Για χρέη στο δημόσιο, τα οποία δεν είχε τακτοποιήσει, συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», Ανδρεάς Μαρτίνης.

Ο κ. Μαρτίνης συνελήφθη σήμερα το πρωί και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανεξόφλητες οφειλές είναι προς το Ι.Κ.Α. και ανέρχονται σε 6.677.408,11 ευρώ.

Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που είχε εκδοθεί για το ίδρυμα στις 31/12/2012, έληξε η ασφαλιστική ενημερότητά του, ενώ στις 31 Ιανουαρίου λήγει η αναστολή στις πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης από τους πιστωτές του ιδρύματος. Ωστ��σο, με βάση πληροφορίες, υπήρξε, μέσω της Βουλής, νέα τρίμηνη παράταση.