Μια κατάθεση-φωτιά έκανε ο Ανδρέας Ρωσσώνης, συζύγος της Μαρίνας Παπακωνσταντίνου, ξαδέλφης του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Ο Ανδρέας Ρωσώνης, πολιτικός μηχανικός και αντιπρόσωπος όπλων τα τελευταία χρόνια, ανέφερε στους εισαγγελείς ότι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση της λίστας ο πρώην υπουργός του τηλεφώνησε διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν επιχείρησε καμία επέμβαση στη λίστα!

Σύμφωνα με την «Κυριακάτικη Δημοκρατία» που δημοσιεύει απόσπασμα από την κατάθεσή του:

«Ο Γ.Σ Παπακωνσταντίνου κατείχε τη θέση του Υπουργού Οικονομικών και βρισκόταν υπό συνεχή αρνητική κριτική από τον τύπο και αλλού. Απ αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα γίνεται αμέσως σαφές ότι ο εξάδελφος της γυναίκας μου είχε αυτοδυνάμως προς περιφρούρηση της δικής του πολιτικής φυσιογνωμίας , λόγο να μην θέλει οικογενειακώς να συνδέεται με καταθέσεις στην Ελβετία. Ήδη δε σήμερα που η χώρα μαστίζεται από ανέχεια. Συνεπώς και εάν ήθελε υποτεθεί ότι-πράγματι- ο πρώην υπουργός νόθευσε κείμενο που εξέθετε σε αρνητική πολιτική κριτική στο όνομα του ,είχε στήριγμα αυτοτελές για να ενεργήσει έτσι».