Μέχρι την Κυριακή θα έχει καθαρίσει η Αθήνα από τα σκουπίδια!

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του δήμου Αθηναίων, τα προβλήματα που παρατηρούνται στην αποκομιδή οφείλονται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Φυλής και την αναστολή λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης λόγω συντήρησης από τις 20/12/2012 και έως και την 1/1/2013.

Σημειώνεται ότι στο Εργοστάσιο της Φυλής καταλήγει περίπου το 50% των απορριμμάτων της Αθήνας.