Όσοι πιστεύετε στους αριθμούς σίγουρα θα έχετε μια εξήγηση να δώσετε για το 2013: Την χρονολογία που δεν έχει κανένα ίδιο ψηφίο!

Το περιστατικό είχε να συμβεί δεκαπέντε χρόνια, από το 1987. Από τότε όλες οι χρονολογίες είχαν δύο ίδια ψηφία…

Από φέτος όλα αλλάζουν και ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει…